Voyha

The online web Instagram viewer

Online #فومن_را_باید_دید for videos, photos, and other media

. oh #مجسمه_آناهيتا در #برف_پاییزی #فومن oh #ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید #ايران #گيلان o

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#مجسمه_آناهيتا در #برف_پاییزی #فومن
#ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید #ايران #گيلان
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@pouyaaa_pormoosa - Fowman, Gilan, Iran

12 💬 493 👍

روستای باش محله oh کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ oh عقل در گوش دلم گفت: که ایمان، ادب است.آد

danialmoslemii - DANIAL MOSLEMI @danialmoslemii

روستای باش محله
کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟
عقل در گوش دلم گفت: که ایمان، ادب است.آدمی‌زاده اگر بی‌ادب است، آدم نیست!!فرق ما بین بنی‌آدم و حیوان ادب است.چند روزی که در این قالب تن مهمانی باادب باش، که خاصیت انسان ادب است.

#اردبیل #گردنه_حيران #سردابه #سرعین #نمین #بندرانزلی #انزلی #آلوارس #آستارا #سبلان #رشت #شمال #صومعه_سرا #رودبار #منجیل #فومن #فومن_را_باید_دید #ویلا #تلکابین #کسما #بارونی #مه #fun #nature #randan #ecotourism - گردنه حیران، نگين اردبيل

16 💬 576 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن #تونل_سبز_فومن oh #iran #gilan #fuma

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن #تونل_سبز_فومن
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@fahimeh_qolami - Fowman, Gilan, Iran

6 💬 304 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن در #برف #پارك #چهار_دختران_فومن oh #

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن در #برف #پارك #چهار_دختران_فومن
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@alireza.ahmadishad - Fowmen, Gilan, Iran

4 💬 382 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن #پارك oh #iran #gilan #fuman #fuman_

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن #پارك
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@fataneh.zibaei - Fuman

4 💬 303 👍

. oh #آسمان_امروز_شهر_من #فومن #١٢_آذر_١٣٩٥ oh #ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید oh #iran #gil

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#آسمان_امروز_شهر_من #فومن #١٢_آذر_١٣٩٥
#ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید
#iran #gilan #fuman #fuman_city
عكس ارسالي از:

@a.r.h.z.s1997 - Fuman

1 💬 289 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید oh #فومن #طبيعت #بخش_سردار_جنگل oh #iran #gilan #fuman #

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد #فومن_را_باید_دید
#فومن #طبيعت #بخش_سردار_جنگل
#iran #gilan #fuman #fuman_city
عكس ارسالي از:

@saeedmotahari_org - Fuman

3 💬 269 👍

#موبایلگرافی oh #فومن #فومن_را_باید_دید#فوشه oh مانده تا برف زمین آب شود oh مانده تا بسته شود این ه

parastoo_nozari - 📷🎼p@riii🎼📷 @parastoo_nozari

#موبایلگرافی
#فومن #فومن_را_باید_دید#فوشه
مانده تا برف زمین آب شود
مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر
ناتمام است درخت
زیر برف است تمنای شناکردن کاغذ در باد
و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوک از افق درک حیات
مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه ی هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم
من که در لخت ترین موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟
بهتر آن است که برخیزم
رنگ را بردارم
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم #سهراب_سپهری - Fowman, Gilan, Iran

3 💬 97 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن #ماسوله #طبيعت_زيبا #للنديز oh #iran

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن #ماسوله #طبيعت_زيبا #للنديز
#iran #gilan #fuman #masule #lalandiz #fuman_city
عكس ارسالي از:

@hadi_tighnavard78 - ماسوله

8 💬 279 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن پلنكل oh #iran #gilan #fuman #fuman_c

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن پلنكل
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@a.r.h.z.s1997

1 💬 265 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #گيلان #فومن #پل_چوبي #روستاي #شنبه_بازار oh #ira

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#گيلان #فومن #پل_چوبي #روستاي #شنبه_بازار
#iran #gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@alirezaa_radfar - Shanbeh Bazar

3 💬 278 👍

. oh #ايران_را_بايد_ديد oh #فومن_را_باید_دید oh #مسجد_بالامحله_فومن oh #gilan #fuman #fuman_city

fuman_city - شهر فومن @fuman_city

.
#ايران_را_بايد_ديد
#فومن_را_باید_دید
#مسجد_بالامحله_فومن
#gilan #fuman #fuman_city

عكس ارسالي از:

@mah_bia313 - Fuman

0 💬 322 👍